Władze RIPH w Częstochowie

Zarząd RIPH w Częstochowie 

 • Prezes Zarządu - Andrzej Broniewski 
 • Członek Zarządu - Maria Widera 
 • Członek Zarządu - Jerzy Nowakowski 
 • Członek Zarządu - Artur Siwek 

Rada RIPH w Częstochowie 

 

 • Prezydent Rady - Tadeusz Szymanek
 • Wiceprezydent - Marek Kubara 
 • Wiceprezydent - Grażyna Łuszczyk 
 • Członek Rady - Piotr Górnik 
 • Członek Rady - Artur Gacek 
 • Członek Rady - Marek Wachelka 
 • Członek Rady - Andrzej Pluta 
 • Członek Rady - Janusz Stępień 
 • Członek Rady - Karol Pilchowiec
 • Członek Rady - Jan Wieczorek
 • Członek Rady - Dorota Polak 
 • Członek Rady - Ryszard Mysłek 
 • Członek Rady - Tomasz Brymora 
 • Członek Rady - Dawid Świtoń 

Komisja Rewizyjna RIPH w Częstochowie 

 • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Joanna Okularczyk 
 • Członek Komisji Rewizyjnej - Mariusz Włodarczyk