O izbie

ZWYCZAJNE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW IZBY - PODSUMOWANIE

Obraz1We wtorek 23 czerwca br. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Hotelu SCOUT w Częstochowie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, obyło się tegoroczne, Zwyczajne Sprawozdawcze-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie. 

Obrady Walnego Zgromadzenia RIPH w Częstochowie zainicjował Prezydent Rady Izby -Pan Tadeusz Szymanek, który przywitał wszystkich zgromadzonych na sali Członków RIPH w Częstochowie. Następnie Prezydent Rady zgodnie z przyjętym Porządkiem Obrad Zgromadzenia, zaproponował kandydatów do Prezydium Walnego Zgromadzenia członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej. 

Do Prezydium zostali kolejno wybrani:

 • Przewodniczący Walnego Zgromadzenia– Pan Piotr Górnik
 • Zastępca Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia– Pan Marek Kubara
 • Sekretarz Walnego Zgromadzenia – Pani Tomasz Brymora
 • Asesor Walnego Zgromadzenia– Pan Mariusz Barski

Do składu Komisji Uchwał i Wniosków wybrano następujące osoby:

 • Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków– Pani Ewa Sprycha
 • Członek Komisji Uchwał i Wniosków– Pan Mariusz Włodarczyk

 W skład Komisji Wyborczej weszli:

 • Przewodniczący Komisji Wyborczej– Pani Dorota Polak
 • Członek Komisji Wyborczej– Pan Jarosław Karyś
 • Członek Komisji Wyborczej - Pan Jerzy Nowakowski

                    IMG 20200623 155749  IMG 20200623 155838

Podczas posiedzenia zaprezentowano sprawozdania z działalności RIPH w Częstochowie za 2019 rok tj. Sprawozdania z działalności: Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej RIPH w Częstochowie oraz Sprawozdanie finansowe za 2019 rok. Następnie podjęto uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi RIPH w Częstochowie oraz Radzie RIPH w Częstochowie.

W celu podsumowania 4-letniej kadencji Prezydent Rady, Pan Tadeusz Szymanek przedstawił prezentację na temat działań realizowanych przez RIPH w Częstochowie.

 1010562

prezentacja

Ze względu na zakończoną kadencję obecnego składu Rady Izby i Komisji Rewizyjnej RIPH w Częstochowie, ważnym punktem Zgromadzenia były wybory na kolejną kadencję 2020-2024 do Rady Izby i Komisji Rewizyjnej Izby.  Zgodnie z § 15 pkt. 2 Statutu Izby kadencja Organów Izby wynosi 4 lata. Ostatnie wybory były przeprowadzone w 2016 roku.

Skład osobowy Rady RIPH w Częstochowie w kadencji 2020-2024 – 13 Członków

 • Barski Mariusz
 • Bubel Sławomir
 • Brymora Tomasz
 • Golis Edmund
 • Górnik Piotr
 • Kubara Marek
 • Maciej Mrowiec
 • Siwek Artur
 • Sprycha Ewa
 • Szymanek Tadeusz
 • Świtoń Dawid
 • Włodarczyk Mariusz
 • Wypych Tomasz

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej RIPH w Częstochowie w kadencji 2016-2020 – 3 Członków

 • Joanna Okularczyk – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • Jarosław Karyś – Członek Komisji Rewizyjnej
 • Michał Jurczyk – Członek Komisji Rewizyjnej

Członkowie RIPH w Częstochowie ponownie zaufali i na kolejną 4-letnią kadencję na stanowisko Prezydenta Rady RIPH w Częstochowie został wybrany Pan Tadeusz Szymanek.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Członkom Rady i Komisji Rewizyjnej RIPH w Częstochowie.

Kolejną częścią Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków RIPH w Częstochowie były wystąpienia gości:

 • Pan Jerzy Nowakowski zaprezentował uczestnikom spotkania kwestie dotyczące udziału w przygotowywanym wydawnictwie Monografii z okazji 800-lecia Miasta Częstochowy.
 • Pan Prorektor ds. Rozwoju dr hab. inż. Maciej Mrowiec prof. Politechniki Częstochowskiej wspólnie z Panem Arturem Siwek zaprezentowali możliwości współpracy z Uczelnia Transferem Wiedzy i Technologii.

                IMG 20200623 155742   1010564

Zarząd i Rada Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie dziękują wszystkich przybyłym gościom za ich obecność na posiedzeniu oraz zaangażowanie w obrady Zgromadzenia.