SĄD ARBITRAŻOWY 
przy riph w częstochowie

Sąd Arbitrażowy działający przy RIPH w Częstochowie jest jednostką organizacyjną działającą przy Izbie powołaną do rozstrzygania sporów o charakterze majątkowym powstałych pomiędzy stronami. Sąd Arbitrażowy to doskonała alternatywa dla kosztownego i czasochłonnego sądownictwa powszechnego. Gwarantuje nie tylko niskie koszty, ale również odformalizowanie postępowania i wysoki poziom specjalizacji arbitrów. Korzystanie z polubownych dróg rozwiązywania sporów z roku na rok staje się bardziej powszechne wśród polskich przedsiębiorców, którzy cenią sobie przede wszystkim szybkość działania wymiaru sprawiedliwości, zdecydowaną obniżkę kosztów działalności gospodarczej oraz fachowość arbitrów, a moc prawna wydawanych wyroków jest równa wyrokom sądu powszechnego, gwarantując poufność postępowania

PREZYDIUM SĄDU ARBITRAŻOWEGO

  1. JACEK BĘDKOWSKI - PRZEWODNICZĄCY 
  2. MARIA KOSIARZ-SZEWCZYKOWSKA
  3. GRZEGORZ BIEWALD 

PLIKI DO POBRANIA 

* STATUT SĄDU ARBITRAŻOWEGO - 

* REGULAMIN 

* ZASADY ETYKI 

Pobierz Pobierz Pobierz