BEZPŁATNE KURSY JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE "INWESTYCJA W SIEBIE"

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach językowych i komputerowych realizowanych w ramach projektu

"INWESTYCJA W SIEBIE" 

Inwestycja w siebie kolor 724x1024

Nabór do udziału w projekcie prowadzony jest w trybie ciągłym do odwołania lub zamknięcia wszystkich grup szkoleniowych. 
Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem do projektu prosimy o składanie wniosków w 
Biurze RIPH w Częstochowie 
AL. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 5; 42-202 Częstochowa

W projekcie mogą wziąć udział:
-Osoby pracujące/zamieszkujące obszar województwa śląskiego,
-Osoby dorosłe (95% w wieku 25+),

Podczas rekrutacji priorytetowo będą traktowane:
-Osoby z niskimi kwalifikacjami do ISCED 3,
-Osoby w wieku 50+,
-Osoby niepełnosprawne,
-Osoby zamieszkujące miasta średnie/tracące funkcje społeczno – gospodarcze.

Aktualna dokumentacja projektowa dostępna jest do pobrania poniżej:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU
OŚWIADCZENIE KANDYDATA
DEKLARACJA UCZESTNIKA
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKSZTAŁCENIA
TEST J.ANGIELSKI
TEST J.NIEMIECKI

REGULAMIN PROJEKTU